ACİZ KUL [Bu yazıyı izle]

                             
  Aşkınla kaynadım aşkınla taştım;

Bu aşkla duruldum, bu aşkta şaştım!..

Yâ Rab, aciz kulum kapına düştüm;

Himmet ver, hikmet ver, necat ver bana!..Takva libâsında elem var, kan var;

Hasreti aşk kokan bir sıcak can var!..

Edeple kıvrandı inceldi efkâr;

İdrâk ver, izân ver, gayret ver bana!..Bende niyet, amel, bende zarar, kâr.

Bendedir gittiğim o sonsuz diyâr!..

Nefsimi okşayan riyâdan kurtar;

İhlâs ver, nusret ver, fırsat ver bana!..Her mâsum duygumu sarmış bir acı;

Bîçâre derdimin sensin ilâcı!..

Kerem et içimde dinsin bu sancı;

İrfân ver, ihsân ver, rahmet ver bana!.Lütfunla ben seni seninle bildim;

Sana secde ettim, sana eğildim!..

Asrın çarmıhına böyle gerildim!..

Sabır ver, sebat ver, takat ver bana!..Yâ Rab, bir sevdâ ver hep seni anan;

Tevhît ocağında yandıkça yanan!..

Bir âb-ı hayattan sonsuza kanan;

Nimet ver, ecir ver, vuslât ver bana!..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !